Środki absorbcyjne w Senacie

Senator Mieczysław Augustyn w Oświadczeniu skierowanym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, poruszył kwestię niewystarczających limitów środków absorpcyjnych dla osób chorych, sędziwych i niepełnosprawnych, zmagających się z problemem NTM.

Obecnie limit refundacji za maksimum 60 sztuk pieluchomajtek wynosi 90 zł, czyli 1,5 zł za sztukę, co przy 30-procentowej dopłacie pacjenta obciąża NFZ kwotą 1,05 zł.

Senator Augustyn zwrócił uwagę na zaniepokojenie chorych i ich bliskich słowami wiceministra Krzysztofa Łandy, który nazwał te wydatki rozrzutnością i zapowiedział szukanie oszczędności.

W związku z powyższym, senator Augustyn zwrócił się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami:

  1. Czy zapowiedziane poszukiwanie oszczędności na wydatkach na środki absorpcyjne oznaczać będzie ograniczenia dla pacjentów co do ilości lub wielkości dofinansowania ze środków publicznych?
  2. Czy wprowadzenie nowych zasad w obrocie pieluchomajtkami nie odbije się na ich jakości?
  3. Czy ministerstwo, wiedząc, że zaniedbania higieniczne będące wynikiem zastosowania zbyt małej liczby pieluchomajtek są potem poważnym obciążeniem związanym z leczeniem powikłań, zamierza znieść ograniczenia w dostępie do tych podstawowych materiałów?

Senator Augustyn zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o przedstawienie działań, które resort zdrowia zamierza podjąć, by poprawić sytuację osób z zespołem NTM i ich rodzin.

Pin It on Pinterest