NTM w Parlamencie

W ostatnim czasie polscy parlamentarzyści skierowali do Ministra Zdrowia szereg interpelacji w sprawie pacjentów z problemem nietrzymania moczu (NTM).

W grupie tej znalazł się poseł Tomasz Latos, poseł Marek Ruciński oraz posłanka Beata Małecka-Libera.

Poseł Tomasz Latos, w Interpelacji nr 2952, w sprawie wprowadzenia jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji leków absorpcyjnych wskazał na potrzebę wypracowania jednego uniwersalnego kryterium dla NTM, tak aby u osób cierpiących na tę przypadłość nie musiała występować choroba współistniejąca, by zostali oni dopuszczeni do refundacji.

W Interpelacji nr 2954 w sprawie usunięcia obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego poseł Tomasz Latos zwrócił z kolei uwagę Ministra Zdrowia na zniesienie wykonywania badania urodynamicznego w przypadku pacjentów zmagających się z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB), tak, by mogli on skorzystać z refundowanej farmakoterapii. Wymóg ten został zniesiony z dniem 1 lipca 2016 roku.

Z kolei w Interpelacji nr 3967 w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne poseł zwrócił się z pytaniem do Ministra Zdrowia o plany związane z poszerzeniem listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego o nowe substancje medyczne.

Pin It on Pinterest