Krzysztof Łanda o środkach absorpcyjnych

W odpowiedzi na Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna w sprawie limitów na środki absorpcyjne Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda wystosował odpowiedź opisującą prace nad nowymi przepisami dotyczącymi dopłat pacjentów do środków chłonnych.

Krzysztof Łanda w piśmie zaznaczył, że proponowane zmiany mają na celu zmniejszenie dopłat pacjentów do tychże środków.

Przyjęte zasady mają umożliwić pacjentom wybranie takiego modelu wyrobu medycznego jaki jest dla nich najodpowiedniejszy. Zostanie dla nich stworzone kilka grup limitowych, w ramach których pacjent będzie musiał wskazać tę, którą wybiera. Jeśli będzie ona tańsza niż wyznaczony limit – za całość zapłaci NFZ, jeśli zaś droższa – różnicę pokryje pacjent. Obecnie, jeśli pacjent potrzebuje innego wyrobu niż ten, refundowany przez NFZ – całość musi pokryć z własnej kieszeni.

Ustawa wprowadza nowy sposób finansowania i rozliczania kosztów wyrobów medycznych. Fundusz zapłaci za sam zabieg, bez rozliczania kosztów wyrobu. Obecnie cena zawierała sam zabieg, wraz z materiałami. Teraz wyrób medyczny będzie refundowany osobno, co pozwoli na dobór takiego wyrobu przez pacjenta, na jakim mu zależy.

Proponowane rozwiązania, mają wg NFZ, zapobiec patologicznym zjawiskom występującym obecnie w systemie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, polegającym na zawyżeniu cen tychże wyrobów wydawanych na zlecenie przez świadczeniodawców, w sytuacjach, gdy wyroby te są objęte finansowanie ze środków publicznych.

Pin It on Pinterest