Interpelacja nr 5241

Posłanka Beata Małecka-Libera wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie polityki leczenia chorób związanych z nietrzymaniem moczu.

Przytaczając obowiązujące zasady refundacyjne obowiązujące w leczeniu NTM posłanka Beata Małecka-Libera, zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo, zgodnie z zapowiedziami, wprowadzi (kiedy?) jedno, jasne kryterium medyczne (nietrzymanie moczu) uprawniające do refundacji środków absorpcyjnych, rezygnując z istniejącego kryterium warunkowego (posiadanie równocześnie jednej z chorób współistniejących)?
  2. Czy Ministerstwo, zgodnie z zapowiedziami, zwiększy (kiedy?) limity ilościowe na refundowane środki absorpcyjne z 60 sztuk do co najmniej 90 sztuk miesięcznie?
  3. Czy Ministerstwo umieści (kiedy?) w katalogu świadczeń refundowanych procedurę neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM?
  4. Czy Ministerstwo poszerzy (kiedy?) listę leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne (jakie?)

Pin It on Pinterest