W sprawie wyrobów medycznych

W związku z ogłoszeniem przez MZ projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych z dnia 15 czerwca br., Stowarzyszenie “UroConti” skierowało swoje uwagi do wielu decydentów.

Pisma z uwagami “UroConti” do projektu ustawy zostały wysłane do następujących osób: dr hab. n. med. Tomasza Tomasika – Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Zofii Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, do Grażyny Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, do Weroniki Rejmanowskiej – Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, do dr Macieja Hamankiewicza – Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” od wielu lat zabiega o umożliwienie polskim pacjentom borykającym się z dolegliwością nietrzymania moczu szerokiego dostępu do środków absorpcyjnych, stanowiących podstawowe produkty higieniczne, stosowane przez chorych w wielu schorzeniach. Stowarzyszenie wielokrotnie podkreślało konieczność zmian na poziomie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i jest zaskoczone inicjatywą wprowadzenia zmian na poziomie ustawy, które w ocenie UroConti rozmontowuje dotychczasowy system refundacji wyrobów medycznych, nie dając jednak jakiejkolwiek gwarancji utrzymania dotychczasowej jakości i dostępności środków absorpcyjnych.

Stowarzyszenie postulowało m.in. o zachowanie pięciu podstawowych kategorii środków absorpcyjnych, przyjęcie kryterium jakościowego jako warunku refundacji, czy też dostępność wszystkich, nawet nietypowych rozmiarów produktów, w celu niedopuszczenia do dyskryminacji pacjentów o większych gabarytach. Zgłoszone przez UroConti uwagi są niezbędne, aby zachować dostępność i jakość wyrobów medycznych, często decydujących o komforcie życia pacjentów.

Pin It on Pinterest