Głos pacjentów na Kongresie PTU

Podczas 46. Kongresu PTU, który miał miejsce 23 czerwca 2016 roku, odbyła się sesja pacjencka, podczas której wybitni specjaliści urologii, opowiedzieli pacjentom o szerokim spektrum możliwości terapeutycznych, jakie mogą zaoferować polskim chorym.

Na sesji obecni byli reprezentanci różnych organizacji pacjenckich, których członkowie borykają się ze schorzeniami urologicznymi, między innymi: Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, a także Śląskiej Ligi Walki z Rakiem oraz Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Jak podkreślił podczas spotkania prof. Chłosta: Wspólne działanie na rzecz promocji kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii, reagowanie na oczekiwania społeczeństwa oraz poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń jest jednym z fundamentalnych celów PTU. Prof. Marek Sosnowski, wśród najbardziej palących potrzeb polskiej urologii wymienił poszerzenie dostępu do nowoczesnych świadczeń medycznych, takich np. jak operacje z użyciem robota Da Vinci, neurmodulacja nerwów krzyżowych, zmiany w finansowaniu procedur w diagnostyce i urologii onkologicznej, skoncentrowanie finansowania wysokospecjalistycznych procedur urologicznych w wybranych ośrodkach referencyjnych, zwiększenie dostępu do refundacji nowoczesnego leczenia farmakologicznego i środków pomocniczych.

Na zakończenie sesji wszystkie obecne organizacje pacjenckie wystosowały wspólny apel do Ministra Zdrowia o pochylenie się nad polską urologią.

Pin It on Pinterest