Podziękowanie dla prof. Marka Sosnowskiego

Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia “UroConti” podziękowała prof. Markowi Sosnowskiemu za działania wspierające działania Stowarzyszenia.

Działania te dotyczyły przede wszystkim wsparcia dotyczącego możliwości dostępu do refundowanego leczenia farmakologicznego OAB bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego, co znalazło swój pozytywny finał na początku lipca bieżącego roku oraz wszelkie inne działania na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Podziękowanie dotyczyło także działań popierających UroConti w walce o dołączenie do katalogu świadczeń gwarantowanych procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych, będącej skuteczną i uznaną przez międzynarodowe towarzystwa medyczne terapią medyczną.

Pin It on Pinterest