Gratulacje dla doc. Artura Antoniewicza

W imieniu Stowarzyszenia “UroConti” Anna Sarbak złożyła gratulacje doc. Arturowi Antoniewiczowi z okazji objęcia stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii.

W liście gratulacyjnym znalazły się najważniejsze postulaty, o które od lat zabiega Stowarzyszenie, takie jak:

  • umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM,
  • poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne,
  • wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych,
  • zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie.

Anna Sarbak zwróciła się z prośbą do nowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii, o wsparcie starań Stowarzyszenia dotyczących umożliwienia polskim pacjentom cierpiącym na NTM dostępności do najnowszych metod terapeutycznych oraz poszerzenia refundacji w zakresie tak podstawowego środka higienicznego jakim są pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne czy wkładki urologiczne.

Pin It on Pinterest