UroConti dziękuje

Stowarzyszenie “UroConti” podziękowało za wsparcie w działaniach dotyczących zniesienie badania urodynamicznego i wystosowało listy w tej sprawie, m.in. do: prof. Stanisława Radowickiego, prof. Włodzimierza Baranowskiego, prof. Tomasza Rechbergera, prof. Ewy Barcz, prof. Piotra Chłosty, dr Tadeusza Hessela, dr Michała Sutkowskiego, jak również parlamentarzystów, którzy składali w tej sprawie interpelacje i zapytania.

“W imieniu Stowarzyszenia “UroConti”, zrzeszającego pacjentów zmagających się z problemem nietrzymania moczu, pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i działania wspierające nasze Stowarzyszenie w trwającej od ponad 5 lat walce o możliwość dostępu do refundowanego leczenia farmakologicznego OAB bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego, która znalazła swój pozytywny finał na początku lipca bieżącego roku. Zgodnie z wykazem leków refundowanych, który obowiązuje od 1 lipca br., refundowany lek zawierający substancję leczniczą solifenacynę (Vesicare) dostępny jest dla pacjentów we wskazaniu: “zespół pęcherza nadreaktywnego”, nie natomiast, jak do tej pory, we wskazaniu: “zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym”. Wyrażając radość z tej zmiany chcemy jednocześnie podkreślić, iż Stowarzyszenie zwróciło się również z prośbą o złożenie wniosków refundacyjnych do producentów leków zawierających substancję czynną o nazwie tolterodyna. Niestety żaden z nich, jak czas pokazał, nie zdecydował się na taki krok. Wierzymy, że przełom jaki osiągnęliśmy z solifenacyną będzie dobrym przykładem dla innych.

Jako Stowarzyszenie “UroConti”, od 2011 roku aktywnie zabiegaliśmy o możliwość zniesienia badania urodynamicznego, jako wymogu uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego, między innymi poprzez liczne pisma i petycje, uczestniczenie w spotkaniach z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, czy debaty w mediach.

Badanie urodynamiczne wykonywane w celu diagnozy zespołu pęcherza nadreaktywnego było bezzasadne w opinii wielu ekspertów, a także niekomfortowe dla pacjentów i nieuzasadnione kosztowo.”

Anna Sarbak
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”

Pin It on Pinterest