UroConti pisze do prof. D. Ryglewicz

Jednym z postulatów Stowarzyszenia “UroConti” jest umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM.

Od 5 lat Stowarzyszenie aktywnie zabiega o dostęp polskich pacjentów do tej metody terapeutycznej. W styczniu 2011 roku, za pośrednictwem ówczesnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii, profesora Andrzeja Borówki, Stowarzyszenie UroConti przekazało do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wpisanie procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnym, wyczekiwanym przez członków naszego Stowarzyszenia krokiem, była pozytywna rekomendacja AOTMiT dotycząca tej procedury, wydana we wrześniu 2014 roku.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z radością przyjęło pozytywną rekomendację AOTMiT. Dla wielu członków naszego Stowarzyszenia, cierpiących na ciężką postać nietrzymania moczu, oporną na inne metody leczenia, rekomendacja ta wiązała się z nadzieją dostępu do bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej. Niestety, do dnia dzisiejszego neuromodulacja nerwów krzyżowych nie została objęta refundacją, tj. włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych. Warto zauważyć, że jest to terapia szczególnie ważna dla kobiet dotkniętych ciężkimi postaciami nietrzymania moczu. Mężczyźni dotknięci tą dolegliwością mogą skorzystać z refundowanej terapii polegającej na wszczepieniu sztucznego zwieracza hydraulicznego, tymczasem możliwości terapeutyczne dla kobiet są ograniczone. Koszt obydwu terapii jest zbliżony, natomiast neuromodulacja nerwów krzyżowych jest zabiegiem mniej inwazyjnym.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Stowarzyszeniu przez wiceministra Krzysztofa Łandę na spotkaniu 19 września br., Ministerstwo Zdrowia skierowało zapytanie w sprawie świadczenia neuromodulacji nerwów krzyżowych do Pani Profesor Danuta Ryglewicz, Konsultanta Krajowego ds. Neurologii w celu uzyskania potrzebnych w procesie decyzyjnym informacji. Stowarzyszenie zwróciło się do Pani Profesor z prośbą o wsparcie tego wniosku.

Pin It on Pinterest