List do posła Marka Hoka

Stowarzyszenie “UroConti” zwróciło się do posła Marka Hoka o wsparcie inicjatywy wpisani procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W styczniu 2011 roku, za pośrednictwem ówczesnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii, profesora Andrzeja Borówki, Stowarzyszenie “UroConti” przekazało do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wpisanie procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnym, wyczekiwanym przez członków Stowarzyszenia krokiem, była pozytywna rekomendacja AOTMiT dotycząca tej procedury, wydana we wrześniu 2014 roku.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z radością przyjęło pozytywną rekomendację AOTMiT. Dla wielu członków UroConti cierpiących na ciężką postać nietrzymania moczu, oporną na inne metody leczenia, rekomendacja ta wiązała się z nadzieją dostępu do bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej. Jest to ostatnia możliwość uniknięcia zabiegu chirurgicznego polegającego np. na usunięciu pęcherza. Niestety, do dzisiaj neuromodulacja nerwów krzyżowych nie została objęta refundacją, tj. włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych. Warto zauważyć, że jest to terapia szczególnie ważna dla kobiet dotkniętych ciężkimi postaciami nietrzymania moczu. Mężczyźni dotknięci tą dolegliwością mogą skorzystać z refundowanej terapii polegającej na wszczepieniu sztucznego zwieracza hydraulicznego, dostępnej od przeszło 10 lat. Tymczasem możliwości terapeutyczne dla kobiet są ograniczone. Koszt obydwu terapii jest zbliżony, natomiast neuromodulacja nerwów krzyżowych jest zabiegiem zdecydowanie mniej inwazyjnym.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceministra Marka Tombarkiewicza, obecnie Minister Zdrowia proceduje ponad 40 wniosków o implementację nowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, a co za tym idzie, nie jest możliwa jednoznaczna odpowiedź dotycząca terminu wprowadzenia neuromodulacji nerwów krzyżowych w leczeniu ciężkich postaci NTM.Dlatego też UroConti zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc Pana Posła w uzyskaniu informacji, który w chronologii dat złożenia wniosków jest wniosek Stowarzyszenia “UroConti” dotyczący w/w świadczenia.

Stowarzyszenie zwraca się do Pana Posła z prośbą o wsparcie tych starań poprzez złożenie interpelacji lub zapytania do Ministra Zdrowia. Dzięki ponownemu wsparciu Pana Posła, ta sprawdzona na świecie metoda zostanie wreszcie udostępniona polskim pacjentkom i pacjentom cierpiącym na najcięższe postacie nietrzymania moczu.

Pin It on Pinterest