List do Krzysztofa Ostrowskiego

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” zwróciło się do posła Krzysztofa Ostrowskiego, o poświecenie jednego z posiedzeń PZ ds. Praw Pacjentów, problematyce pacjentów z NTM.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów UroConti chciałoby omówić zagadnienia związane z ograniczeniami w dostępie polskich pacjentów do leczenia nietrzymania moczu:

  • zarówno w zakresie farmakoterapii (obecnie na liście leków refundowanych znajdują się jedynie dwie substancje lecznicze stosowane w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego),
  • jak i najnowszych, zabiegowych metod terapeutycznych – mimo już pięcioletniego okresu od złożenia wniosku refundacyjnego, w Polsce wciąż nie została dołączona do koszyka świadczeń gwarantowanych stosowana na całym świecie, skuteczna metoda leczenia najcięższych postaci NTM – neuromodulacja nerwów krzyżowych.

Ponadto, kluczową dla pacjentów z nietrzymaniem moczu w Polsce kwestią jest dostępność chorych do refundowanych środków absorpcyjnych. Przy obecnej, bardzo ograniczonej refundacji środków absorpcyjnych, jaką oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia (tylko 70% refundacji za 60 szt. miesięcznie przy limicie cenowym 90 zł oraz bardzo restrykcyjnych kryteriach chorobowych), dofinansowanie do każdej sztuki pieluchomajtki, majtek chłonnych czy wkładów anatomicznych jest dla wielu pacjentów na wagę złota. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nową ustawą o wyrobach medycznych, która przebuduje system refundacji także środków absorpcyjnych. Stowarzyszenie wyraża jednak obawę o to, czy rozwiązania proponowane w ustawie zagwarantują pacjentom dotychczasową jakość i dostępność wyrobów medycznych.

Dzięki możliwości poświęcenia posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów problemom pacjentów z nietrzymaniem moczu, temat ten zostanie zauważony przez parlamentarzystów, co przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów z NTM.

Pin It on Pinterest