Zaproszenie od K. Ostrowskiego

Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprosił Stowarzyszenie “UroConti” na posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 1 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem spotkania będą bariery w finansowaniu leczenia onkologicznego w Polsce.

Porządek posiedzenia:

1. Wstęp do tematu bariery w finansowaniu leczenia onkologicznego w Polsce – Przewodniczący Zespołu, Pan Poseł Krzysztof Ostrowski.
2. Finansowanie leczenia onkologicznego w Polsce – perspektywa Ministerstwa Zdrowia i NFZ:
   – Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   – Przedstawiciel NFZ – do potwierdzenia.
3. Najpilniejsze potrzeby w leczeniu onkologicznym w Polsce – perspektywa Konsultanta Krajowego:
   – Prof. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.
4. Najpilniejsze potrzeby w leczeniu onkologicznym w Polsce – perspektywa pacjentów:
   – Pani Dorota Kaniewska – Prezes Stowarzyszenia Pol-Ilko;
   – Krzysztof Tronczyński – Prezes Fundacji Gramy Dalej;
   – Inni pacjenci zgłaszający się w trakcie dyskusji (opcjonalnie).

Pin It on Pinterest