XI Forum Liderów Organizacji Pacjenckich

Stowarzyszenie “UroConti” zostało zaproszone na XI Forum Liderów Organizacji Pacjenckich.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 10 i 11 lutego 2017 r. w Warszawie. Podczas Forum będzie możliwość spotkania w gronie organizacji reprezentujących pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych.

Pierwszy dzień konferencji dotyczyć będzie omówienia najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz podjęciu debaty nad rozwiązaniami wpływającymi na poprawę systemowej opieki nad chorymi w naszym kraju.
Drugiego dnia odbędzie się sesja warsztatowa w podziale na grupy, podczas której zostaną omówione potrzeby rozwoju i podnoszenia kompetencji w ramach funkcjonowania organizacji.

Podczas XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów zainaugurowany zostanie również nowy projekt Instytutu skierowany do organizacji pacjentów. W ramach tej inicjatywy planowane jest, aby organizacje mogły skorzystać bezpłatnie z indywidualnych konsultacji świadczonych przez zespół ekspercki m.in. z zakresu prawa, doradztwa komunikacyjnego, oraz wsparcia w bieżącej działalności organizacji pacjenckich.

Pin It on Pinterest