Spotkanie Sekcji Prostaty z Ministrem Łandą

Zarząd Sekcji Prostaty Stowarzyszenia “UroConti”, 18 stycznia bieżącego roku, spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofem Łandą. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Prostaty, Bogusław Olawski, a także członkowie Zarządu Sekcji, Janusz Sędłak i Artur Marcinek.

Głównym tematem spotkania było kompleksowe podejście do leczenia nowotworu prostaty. Podczas rozmowy, przedstawione zostały postulaty Sekcji Prostaty, zawarte w liście do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wysłanym do resortu zdrowia 15 listopada 2016 r. Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na prośbę zawartą w tym liście.

Pierwszym z omówionych postulatów były obowiązkowe profilaktyczne badania hormonu PSA dla mężczyzn po 40. roku życia. Minister Łanda zauważył, że jest przeciwny tego typu rozwiązaniom, powołując się na badania naukowe z Wielkiej Brytanii, które wykazały, że oznaczanie antygenu PSA jest bardzo kosztowne i mało efektywne.
Przedyskutowany został również wątek konieczności skoordynowania leczenia pacjenta z nowotworem prostaty. Członkowie Sekcji Prostaty zauważyli, że obecnie, w zależności od specjalności lekarza, do którego trafi pacjent (urolog, onkolog, radiolog), dedykowana jest inna terapia. Wiceminister Łanda wyraził zainteresowanie pomysłem skoordynowania leczenia chorych z nowotworem prostaty.

Podczas spotkania, omówiony został także temat ograniczeń w hormonoterapii stosowanej w zaawansowanym raku gruczołu krokowego. Członkowie Sekcji Prostaty zrelacjonowali ministrowi, że pacjenci w ramach hormonoterapii pierwszego rzutu mają dostęp do szerokiej terapii – kilku refundowanych substancji leczniczych, ale w przypadku wystąpienia przerzutów możliwości leczenia hormonalnego są bardzo ograniczone.

Członkowie Sekcji Prostaty poruszyli także temat nowej ustawy o wyrobach medycznych i możliwości zapewnienia pacjentom z nowotworem prostaty, cierpiącym z powodu powikłań po leczeniu, szerszego dostępu do środków absorpcyjnych dobrej jakości. Minister Łanda zapewnił, że pacjenci nie muszą się obawiać, że w ramach reformy systemu refundacji dobrej jakości pieluchomajtki będą zastąpione przez “wyroby pieluchopodobne”.

Minister Łanda zadeklarował także chęć dalszego dialogu i współpracy ze Stowarzyszeniem “UroConti”, w tym z Sekcją Prostaty.

Pin It on Pinterest