XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

10 i 11 lutego w Warszawie, z okazji Światowego Dnia Chorego odbyło się XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wzięła udział Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti. W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze światem zdrowia.

Punktem odniesienia dla XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów była debata na temat szans i zagrożeń jakie stanowią dla pacjentów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. W dyskusji udział wzięli dr Piotr Warczyński, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Dorota Karkowska, reprezentująca Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, oraz Jakub Szulc ekspert EY. Podczas panelu omówione zostały m.in. priorytety zmian w systemie z punktu widzenia pacjentów, rola jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta. Poruszono również temat opieki koordynowanej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu świadomego zarządzania chorobą przewleką przez pacjenta.

Drugi dzień konferencji poświęcony był prawom pacjenta w stosowaniu leków biologicznych oraz praw pacjenta podczas leczenia. Zaprezentowano również przykłady kampanii społecznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe zakończone warsztatami poświęconymi komunikacji z mediami i skutecznej współpracy z dziennikarzami oraz z funkcjonowaniem mediów społecznościowych.

Celem Forum Liderów jest przede wszystkim sprzyjanie inicjowaniu rozwiązań, które przyczynią się do poprawy systemowej opieki nad pacjentem. Organizatorzy pragną zachęcić osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa do zwrócenia uwagi na niezaspokojone potrzeby pacjentów oraz problemy, z którymi borykają się w codziennej działalności przedstawiciele organizacji pacjentów. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której idea została zainicjowana podczas wcześniejszych edycji Forum.

Pin It on Pinterest