Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego

Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia “UroConti”, 23 lutego 2017 roku uczestniczyła w na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów.

Tematem posiedzenia jest Współpraca między pacjentami a Ministrem Zdrowia – czy jest możliwy udział pacjentów w procesach decyzyjnych?

Omawiane były m.in. kwestie: jak uregulować kwestie dialogu Ministerstwa z organizacjami pacjenckimi?; jaki jest udział pacjentów w procesach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia – perspektywa Ministerstwa Zdrowia – kiedy poza konsultacjami społecznymi pacjenci mogą wyrazić swoją opinię do procedowanych spraw?; perspektywa pacjentów – czego oczekują pacjenci, jakie rozwiązana proponują?; omówienie koncepcji uregulowania prawnych udziału pacjentów w procesach refundacyjnych na przykładzie zapowiedzi wiceministra Krzysztofa Łandy, kiedy brak konsultacji dotyka bezpośrednio pacjentów – prezentacja przykładów; z jakimi problemami borykają się pacjenci z chorobami rzadkimi? Propozycje rozwiązań na przykładzie Narodowego Planu na rzecz chorób rzadkich; prezentacja dobrych praktyk dialogu społecznego.

Pin It on Pinterest