Zgłaszamy uwagi do rozporządzenia

20 marca Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 11 kwietnia na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa lub na adres elektroniczny: wm@mz.gov.pl.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl

Pin It on Pinterest