Uwagi UroConti do rozporządzenia MZ

W odpowiedzi na opublikowany dnia 21 marca bieżącego roku projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Stowarzyszenie “UroConti” przesłało swoje uwagi.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” wyraziło także radość z proponowanego poszerzenia grona lekarzy uprawnionych do przepisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne o lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinach:

  • medycyny rodzinnej,
  • pediatrii
  • chorób wewnętrznych.

UroConti z satysfakcją również przyjęło propozycję poszerzenia grona osób uprawnionych do wypisywania zleceń o pielęgniarki lub położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, bez konieczności oczekiwania na zlecenie przepisane od lekarza. Dobrą wiadomością jest również poszerzenie listy osób uprawnionych do przepisywania zleceń na cewniki urologiczne do 4 sztuk oraz cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk, o lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, a także o pielęgniarkę lub położną, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pin It on Pinterest