Medexpress.pl rozmawia z M. Tombarkiewiczem

Medexpress.pl przeprowadził z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia rozmowę o zaawansowaniu prac nad koordynowaną opieką zdrowotną w Polsce.

MZ od roku zajmuje się problemem przeprowadzenia pacjenta przez różnego rodzaju zawiłości poszczególnych poziomów jednostek służby zdrowia, między POZ a specjalistyką laboratoryjną, szpitalem i rehabilitacją poszpitalną. Wdrażane są już pierwsze pomysły. Funkcjonuje również pilotaż opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, w przygotowaniu są: pilotaż opieki pacjenta po ostrym zespole wieńcowym oraz po protezoplastyce. Programy te będą obejmować dużą populację pacjentów. MZ współpracuje też z organizacjami pacjenckimi nad opieką koordynowaną dla pacjentów z SM. Ministerstwo znajduje się już na poziomie jego pilotażu w jednym z województw. Działania te podlegają obserwacji, w jaki sposób można je skutecznie wdrożyć i skoordynować opiekę. Później, jeśli założenie teoretyczne sprawdzi się, programy zostaną wdrożone w całym kraju.

Pełny wywiad: www.medexpress.pl

Pin It on Pinterest