List do Anny Czech

Stowarzyszenie “UroConti” zwróciło się do Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Anny Czech z prośbą o wsparcie w sprawie nueromodulacji.

Od ponad 6 lat Stowarzyszenie aktywnie zabiega o umożliwienie polskim pacjentom skorzystania z tej metody terapeutycznej. W styczniu 2011 roku, za pośrednictwem ówczesnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii, profesora Andrzeja Borówki, Stowarzyszenie “UroConti” przekazało do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wpisanie procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnym, wyczekiwanym przez członków Stowarzyszenia krokiem, była pozytywna rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotycząca tej procedury, wydana we wrześniu 2014 roku.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z radością przyjęło pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT. Dla wielu członków, cierpiących na ciężką postać nietrzymania moczu, oporną na inne metody leczenia, rekomendacja ta wiązała się z nadzieją dostępu do bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej, stosowanej na świecie od ponad 20 lat. Niestety, do dzisiaj, neuromodulacja nerwów krzyżowych nie została objęta refundacją, tj. włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort zdrowia przez ostatni rok, “trwają obecnie intensywne prace analityczne mające na celu ocenę zasadności zakwalifikowania procedury neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Prowadzone są między innymi rozmowy z firmą produkującą wyrób medyczny niezbędny do wykonania przedmiotowej procedury. Celem tych rozmów jest dokładne określenie liczby pacjentów objętych świadczeniem oraz aktualizacja wcześniej przekazanych danych kosztowych”.

Członkowie “UroConti” czekają na tę terapię już siódmy rok! Tym bardziej cała sytuacja jest niezrozumiała, ponieważ ze strony producenta nadeszła pisemna informacja, że oczekiwana cena za neuromodulator jest zgodna z tym, co zostało pozytywnie ocenione przez AOTMiT w 2014 roku. Podczas spotkania z wicedyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, p. Kamilą Malinowską, które miało miejsce na początku marca br. UroConti usłyszało, że problemem jest wyższa cena neuromodulatora, niż ta ustalona w 2014 roku. Nie mogąc doczekać się od obydwu stron (producenta i Ministra Zdrowia) doprowadzenia wreszcie tych negocjacji do pozytywnego finału, UroConti zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc Pani Poseł, poprzez złożenie w powyższej sprawie interpelacji i zapytania do Ministra Zdrowia.

Pin It on Pinterest