Opinia Prezesa AOTMiT nr 85/2017

28 kwietnia 2017 roku ukazała się opinia Prezesa AOTMiT dotycząca projektu pn. “Program zdrowotny profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo”.

Program został zaopiniowany negatywnie. Jako uzasadnienie wymieniono m.in:

 • brak precyzji w doszczegółowieniu informacji,
 • niepoprawne sformuowanie celów programu,
 • brak informacji o sposobie prowadzenia zajęć (grupowe vs. indywidualne) oraz harmonogramu ćwiczeń
 • brak konkretnych wskaźników jakie mogą być wykorzystane do oceny programu,
 • niepoprawnie oszacowane koszty jednostkowe przy uwzględnieniu 45 uczestniczek,
 • brak precyzji w kontekście danych epidemiologicznych w opisie problemu,
 • zbyt ogólne założenia główne,
 • brak odniesienia do celów szczegółowych,
 • brak mierników efektywności,
 • brak szczegółowych kryteriów kwalifikacji do programu.
 • brak określenia z jakim rodzajem rozpoznania nietrzymania moczu będą kwalifikowane pacjentki do programu
 • brak szczegółowego harmonogramu zajęć ćwiczeniowych.
 • brak dokładnych danych na temat badań ankietowych dotyczących efektów programu,
 • brak oceny efektywności ,
 • brak określenia kompetencji potencjalnego realizatora.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” w jednej z broszur edukacyjnych w kierunku problematyki nietrzymania moczu wśród pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, sugeruje, że jakakolwiek fizjoterapia w danym zakresie powinna odbywać się tylko po konsultacji z lekarzem. Jako podstawową metodę fizjoterapeutyczną stosowaną u pacjentów z zaburzeniem funkcjonowania dolnych dróg moczowych wskazuje ćwiczenia czynno-wzmacniające, tj. trening mięśni dna miednicy lub inne ćwiczenia mięśni Kegla.

Pin It on Pinterest