Sekcja Prostaty w sprawie programu lekowego

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti”, która zrzesza pacjentów z przerostem gruczołu krokowego lub nowotworem prostaty z całej Polski, 11 maja br. zwróciła się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z listem, w którym wyraża rozczarowanie i zdziwienie najnowszą listą leków refundowanych, obowiązującą od 1 maja br.

Jak zauważył Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji, pacjenci są zaskoczeni, że pomimo kolejnej, pozytywnej rekomendacji prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji dla objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) stosowanego w ramach programu lekowego we wskazaniu: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” z dnia 27 marca br., nadal lek ten nie jest refundowany. Brak decyzji Pana Ministra, na którą chorzy czekają już trzeci rok, powoduje, że nadal w ramach powyższego programu, pacjenci z nowotworem prostaty mają dostęp tylko do jednego leku o nazwie octan abirateronu.

Pacjenci zwrócili się do Ministra Zdrowia z pytaniem, kiedy mogą spodziewać się zmian w aktualnym programie lekowym.

Pin It on Pinterest