Zwłoka szkodzi NTM

Polki zwlekają wiele lat, zanim powiedzą lekarzowi o nietrzymaniu moczu. Tymczasem, w Polsce nietrzymanie moczu dotyczy co najmniej 4-6 mln Polaków obu płci i wiele wskazuje na to, że jest to liczna zaniżona.

Niedoszacowanie liczby osób mających problemy z trzymaniem moczu jest przede wszystkim spowodowane tym, że do tej pory nie przeprowadzono w naszym kraju dokładnych badań dotyczących częstości występowania nietrzymania moczu, a także niezgłaszaniem się do lekarza dużej liczby osób cierpiących na nietrzymanie moczu.

W krajach zachodnich około 30-43% osób z nietrzymaniem moczu szuka pomocy medycznej. W Polsce wskaźnik ten jest znacznie niższy. Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród chorych na nietrzymanie moczu kobiet ponad 40% zwleka ponad 5 lat, zanim zwróci się do lekarza z tym problemem.

Nietrzymanie moczu może występować w różnych grupach wiekowych, choć przeważa w wieku okołomenopauzalnym i w okresie starości. Z wielu badań wynika, że nietrzymanie moczu jest obecnie najczęstszą przyczyną przyjęć do ośrodków opieki długoterminowej na terenie Ameryki Północnej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że co najmniej 50% pensjonariuszy domów opieki skarży się na nietrzymanie moczu, podczas gdy tylko 15-33% osób mieszkających we własnych domach przejawia takie dolegliwości.

Źródło: www.polki.pl

Pin It on Pinterest