Zapraszamy do udziału w badaniu

Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadza badania dotyczące doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy.

Niekorzystna diagnoza rozumiana jest jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów czy walkę z bólem (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.).

Są to badania naukowe, finansowane ze środków statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na prowadzone przez badania Zespół Badawczy posiada zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych (NKBBN/475/2016) oraz zgodę rektora na ich oznaczenie logo uczelni. Ich celem jest m.in.: analiza postaw lekarzy i pacjentów w zakresie realizacji standardów komunikacyjnych (norm prawnych i deontologicznych), określenie wpływu komunikacji medycznej na proces diagnostyczny czy stworzenie zaleceń ułatwiających właściwy przepływ informacji między lekarzami i pacjentami.

Link do e-kwestionariusza: www.ebadania.pl

Ankieta składa się tylko z pytań zamkniętych. Jest szczegółowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.

""

Pin It on Pinterest