Sekcja Prostaty pisze do Rzecznika

Ogromnym rozczarowaniem dla Stowarzyszenia była wiadomość, że na liście leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja br., nadal jest tylko jeden lek dostępny w programie lekowym we wskazaniu: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. 27 marca br. Prezes Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał kolejną, już trzecią, pozytywną rekomendację dla objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) stosowanego w ramach ww. programu lekowego.

Jeszcze większym zaskoczeniem była odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację poselską (interpelacja nr 11420 poseł Iwony Arent), udzieloną 28 kwietnia br., gdzie znalazły się nieprawdziwe informacje. Między innymi, nie jest prawdą, że wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi uzyskał negatywną ocenę AOTMiT 24 listopada 2014 r. Negatywną rekomendację uzyskał wniosek w zakresie stworzenia nowego programu lekowego. Natomiast prezes AOTMiT zarekomendował dopisanie leku Xtandi do już istniejącego programu lekowego, gdzie jest lek octan abirateronu. Nie jest także prawdą, że postępowanie jest aktualnie na etapie oceny przez AOTMiT – jednoznacznie pozytywna rekomendacja dla leku Xtandi została wydana 27 marca 2017 r., czyli miesiąc wcześniej! Reasumując, Ministerstwo Zdrowia, w piśmie podpisanym przez ministra Tombarkiewicza, świadomie lub nie, ale mija się z prawdą.

Już trzy lata Stowarzyszenie czeka na decyzję Ministra Zdrowia o poszerzeniu ww. programu lekowego o nowe substancje lecznicze. Obecnie pacjenci z nowotworem prostaty mają dostęp tylko do jednego leku o nazwie octan abirateronu. Takie ograniczanie dostępu do innych leków jest dla szczególnie niezrozumiałe, ponieważ na rynku polskim dostępne są leki równie skuteczne, jeżeli nie skuteczniejsze, które pozwalają pacjentom na wydłużenie i poprawę jakości życia, między innymi poprzez ograniczenie dolegliwości bólowych wynikających z przerzutów. Najlepszym na to dowodem są decyzje o jego refundacji w takich krajach jak: Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Bułgaria i Rumunia.

Takim lekiem jest enzalutamid (Xtandi), który otrzymał już łącznie trzy pozytywne rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji – z 24 listopada 2014 r., 11 sierpnia 2015 r. oraz najnowszą, z 27 marca 2017 r. Podobnie rzecz się ma z dwuchlorkiem radu-223 (Xofigo), który otrzymał warunkową, pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT 30 marca 2015 r. (2 lata temu!).
Przedstawiciele Stowarzyszenia nie rozumieją, dlaczego urzędnicy Ministerstwa Zdrowia z takim uporem chronią monopol jednego producenta w Polsce. Ile jeszcze Prezes AOTMiT musi wydać pozytywnych rekomendacji, aby wreszcie interes pacjenta został dostrzeżony ponad interes firmy farmaceutycznej?

W załaczeniu listu znalazły się:

  1. Rekomendacja nr 246/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. Prezesa AOTM w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi, enzalutamid
  2. Rekomendacja nr 67/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi, enzalutamidum
  3. Rekomendacja nr 19/2017 z dnia 27 marca 2017 r. Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi, enzalutamidum
  4. Rekomendacja nr 26/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xofigo; dwuchlorek radu-223
  5. Odpowiedź jednego z producentów (Astellas) na pismo Sekcji Prostaty z 15 maja br.
  6. Odpowiedź jednego z producentów (Bayer) na pismo Sekcji Prostaty z 19 maja br.
  7. Odpowiedź p. wiceministra Marka Tombarkiewicza na interpelację nr 11420 poseł Iwony Arendt z dnia 28 kwietnia br.

Pin It on Pinterest