PTU wybrało prezesa elekta

21 czerwca br. zakończy się 47. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Walne zebranie członków PTU dokonało wyboru prezesa elekta, którym został obecny prezes PTU, prof. Piotr Chłosta.

Prof. Piotr Chłosta obecnie kieruje również Katedrą i Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W kręgu zainteresowań naukowych profesora szczególne miejsce zajmują urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

Piotr Chłosta ma na swoim koncie ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Jest także współredaktorem i współautorem pierwszego w Polsce “Atlasu Laparoskopii Urologicznej”. Do rodzimej urologii wprowadził oryginalne modyfikacje kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego, czego przykładem jest choćby, przeprowadzony w ramach sesji otwierającej 47. Kongres PTU, zabieg mało inwazyjnego usunięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową.

Źródło: MedExpress

Pin It on Pinterest