Sekcja Prostaty pisze do B. Arłukowicza

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” od wielu miesięcy postuluje o poszerzenie dostępu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego do nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu hormonalnym (enzalutamid i dichlorek radu-223.

Po zapoznaniu się z najnowszym wykazem leków refundowanych, opublikowanym na stronie internetowej resortu zdrowia 27 czerwca br., członkowie Sekcji są zaszokowani zmianami, jakie weszły w życie od 1 lipca br.

Utworzony został nowy program lekowy “Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”, do którego zostały wprowadzone od razu 3 leki: Avastin (bevacizumabum) i Erbitux (cetuximabum) w I linii leczenia oraz Zaltrap (aflibercept) w II linii leczenia. Nie został natomiast, pomimo wielokrotnych postulatów, poszerzony o kolejne substancje lecznicze program lekowy “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”, w którym nadal dostępny jest wyłącznie jeden lek octan abirateronu, co jasno wskazuje, że w dalszym ciągu chroniony jest monopol jednej firmy farmaceutycznej kosztem pacjentów.

8 czerwca br. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie, pani Edyta Matusik, Główny Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, poinformowała członków Sekcji, ze łączny koszt leków w ramach ww. programu lekowego związanego z leczeniem zaawansowanego raka jelita grubego, wyniesie w tym roku 100 mln złotych. Trudno zrozumieć jak resort może włączyć do refundacji od razu trzy leki za 100 mln złotych w ramach wspomnianego programu lekowego “Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”, a nie jest w stanie znaleźć 700 tys. złotych na poszerzenie obowiązującego programu lekowego “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” – tyle bowiem, według wyliczeń AOTMiT, kosztowałaby refundacja leku Xtandi (enzalutamid) do końca br. Pacjenci zrzeszeni w Sekcji Prostaty czują się dyskryminowani i oszukiwani przez urzędników Ministerstwa Zdrowia i dlatego po opublikowaniu projekty nowej listy leków refundowanych wystosowali list otwarty do wiceministra Marka Tombarkiewicza.

Pin It on Pinterest