Raport 2017 – lista decydentów

Raport “Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017”, w którym przedstawiono najnowsze statystyki dotyczące kosztów związanych z nietrzymaniem moczu, ponoszonych przez narodowego płatnika i samych chorych został rozesłany do wielu decydentów.

Lista decydentów, do których został rozesłany raport “PACJENT Z NTM W SYTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017”.

1. Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia
2. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ
3. Piotr Łukasz Gryza, Podsekretarz Stanu w MZ
4. Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w MZ
5. Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w MZ
6. Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
7. Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
8. Beata Cholewka, Dyrektor Deparlamentu Pielęgniarek i Położnych
9. Agnieszka Beniuk-Patoła, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
10. Justyna Mieszalska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego
11. Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego
12. Kamila Malinowska, Departament Analiz i Strategii w MZ
13. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14. Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS
15. Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS
16. Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ
17. Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
18. Marek Woch, Pełnomocnik Prezesa NFZ ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej
19. Elżbieta Kozak, Wydział Wyrobów Medycznych
20. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
21. Sebastian Migdalski, Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych URPLWMiPB
22. Marcin Kołakowski, Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych URPLWMiPB
23. Marcin Dobruk, Dyrektor Generalny URPLWMiPB
24. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
25. Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta
26. prof. Piotr L. Chłosta, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
27. prof. Mirosław Wielgoś, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
28. prof. Mariusz Zimmer, prezes elekt PTGiP
29. dr hab. Tomasz Tomasik, Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
30. dr Michał Sutkowski, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
31. prof. Katarzyna Wieczrowska-Tobis, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
32. Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
33. Elżbieta Madajczyk, Przewodnicząca Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
34. Bożena Szydłowska, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet
35. Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi
36. Anna Czech, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
37. Lidia Gądek, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki
38. Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów
39. Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
40. Artur Antoniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii
41. Jacek Rafał Imiela, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
42. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej
43. Krystyna Księżopolska-Orłowska, Konsultant Krajowa w dziedzinie rehabilitacji medycznej
44. Mariola Rybka, Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
45. Sejmowa Komisja Zdrowia (37 szt.)
– Arłukowicz Bartosz (PO), przewodniczący
– Kopcińska Joanna (PiS), zastępca przewodniczącego
– Latos Tomasz (PiS), zastępca przewodniczącego
– Małecka-Libera Beata (PO), zastępca przewodniczącego
– Ruciński Marek (N), zastępca przewodniczącego
– Sośnierz Andrzej (PiS), zastępca przewodniczącego
– Borowiak Joanna (PiS)
– Czech Anna (PiS)
– Dziuba Tadeusz (PiS)
– Gądek Lidia (PO)
– Glenc Teresa (PiS)
– Hrynkiewicz Józefa (PiS)
– Kopacz Ewa (PO)
– Kozłowski Jerzy (Kukiz15)
– Lubczyk Radosław (N)
– Matuszny Kazimierz (PiS)
– Ostrowski Krzysztof (PiS)
– Raczak Grzegorz (PiS)
– Sachajko Jarosław (Kukiz15)
– Szczypińska Jolanta (PiS)
– Wróblewska Krystyna (PiS)
– Zwiercan Małgorzata (WiS)
– Chybicka Alicja (PO)
– Czochara Katarzyna (PiS)
– Dziuk Barbara (PiS)
– Gelert Elżbieta (PO)
– Hok Marek (PO)
– Kaczorowska Alicja (PiS)
– Kosiniak-Kamysz Władysław (PSL)
– Krynicka Bernadeta (PiS)
– Masłowska Gabriela (PiS)
– Miller Rajmund (PO)
– Pawłowicz Zbigniew (PO)
– Radziszewska Elżbieta (PO)
– Skutecki Paweł (Kukiz15)
– Szulowski Krzysztof (PiS)
– Zembala Marian (PO)
46. Senacka Komisja Zdrowia
– Waldemar Kraska, przewodniczący komisji (9 szt.)
– Leszek Czarnobaj, zastępca przewodniczącego
– Dorota Czudowska, zastępca przewodniczącego
– Margareta Budner
– Jarosław Duda
– Tomasz Grodzki
– Józef Łyczak
– Andrzej Mioduszewski
– Bogusława Orzechowska
– Andrzej Stanisławek
47. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) (37 szt.)
– Beata Mazurek
– Bożena Borys-Szopa
– Magdalena Kochan
– Grzegorz Matusiak
– Marzena Okła-Drewnowicz
– Urszula Rusecka
– Adam Andruszkiewicz
– Joanna Augustynowska
– Barbara Bartuś
– Leszek Dobrzyński
– Elżbieta Duda
– Agnieszka Hanajczyk
– Michał Jaros
– Jan Klawiter
– Ewa Kozanecka
– Monika Rosa
– Halina Szydełko
– Janusz Śniadek
– Ewa Tomaszewska
– Robert Warwas
– Waldemar Andzel
– Piotr Łukasz Babiarz
– Barbara Chrobak
– Ewa Drozd
– Joanna Frydrych
– Bożena Henczyca
– Krystian Jarubas
– Ewa Kołodziej
– Anna Krupka
– Henryka Krzywonos-Strycharska
– Izabela Mrzygłocka
– Jarosław Porwich
– Anna Schmidt-Rodziewicz
– Agnieszka Ścigaj
– Jacek Świat
– Teresa Wargocka
– Maria Zuba
48. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (10 szt.)
– Jarosław Duda, Przewodniczący Komisji
– Bogusława Orzechowska, zastępca przewodniczącego
– Mieczysław Augustyn
– Andrzej Kamiński
– Stanisław Kogut
– Jan Filip Libicki
– Ryszard Majer
– Jan Rulewski
– Krzysztof Słoń
– Antoni Szymański
49. Rada Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (28 szt.)
– dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka
– dr hab. Jerzy Krzyszkowski
– dr Martyna Kawińska
– prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński
– prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
– prof. Piotr Szukalski
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
– prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
– prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
– prof. dr hab. Piotr Błędowski
– Mirosław Dębiński
– Dariusz Obiegło
– Zbigniew Skawiński
– prof. dr hab. Barbara Bąk
– Ewa Biłek-Regnowska
– Janusz Czyż
– Małgorzata Duda
– dr Marta Giezek
– prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
– Krystyna Lasek
– Krystyna Lewkowicz
– Elżbieta Ostrowska
– Bożena Stępień
– Jolanta Szmidt
– Elżbieta Szwałkiewicz
– Przemysław Wiśniewski
– Sylwia Kowalczyk
– Grażyna Marciniak

Pin It on Pinterest