W sprawie zmian w wykazie leków refundowanych

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” napisało list do wiceministra zdrowia Marcina Czecha w sprawie zmian w wykazie leków refundowanych.

W opublikowanym projekcie listy leków refundowanych, znajdują się w dalszym ciągu tylko dwie substancje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna) przeznaczone dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, w tym jedna z nich – solifenacyna – dostępna jest bez konieczności potwierdzenia diagnozy badaniem urodynamicznym. Leki antycholinergiczne często wiążą się ze skutkami ubocznymi oraz nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat terapeutyczny, a ze względu na liczne objawy niepożądane, wielu pacjentów rezygnuje z terapii już po kilku miesiącach jej stosowania. W Polsce, w sprzedaży jest wiele innych substancji, np. darifenacyna, fesoterodyna, oksybutynina oraz mirabegron – substancja nowej generacji, która nie została dotychczas objęta refundacją, pomimo uzyskania pozytywnej rekomendacji AOTMiT w listopadzie 2014 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia “UroConti” nie rozumieją, dlaczego mirabegron jeszcze nie znalazł się w wykazie leków refundowanych.

Zakres zmian proponowanych w nowelizacji rozporządzenia rozczarowuje. Pacjenci liczą, że przedstawione uwagi do projektu zmian w wykazie leków refundowanych zostaną uwzględnione przy kolejnej nowelizacji listy leków refundowanych.

Pin It on Pinterest