Neuromodulacja będzie dostępna dla pacjentów

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia poinformował, że Minister Zdrowia podjął decyzję o zakwalifikowaniu do refundacji neuromodulacji nerwów krzyżowych dla pacjentów cierpiących na nadreaktywność pęcherza moczowego oraz niedoczynność mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej.

Jak poinformowała Stowarzyszenie “UroConti” pani Kamila Malinowska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, aktualnie w resorcie trwają prace mające na celu opracowanie opisu świadczenia, które posłuży do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Informacja ta została przekazana w odpowiedzi na apel pacjentów ze schorzeniami urologicznymi, skierowany do resortu zdrowia podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego dnia 20 czerwca br.

Jest to bardzo dobra informacja dla pacjentów z ciężkimi, opornymi na inne metody leczenia postaciami nietrzymania moczu, którzy wreszcie, po latach starań środowisk pacjenckich, uzyskają dostęp do refundowanego leczenia z użyciem metody neuromodulacji nerwów krzyżowych.

Pin It on Pinterest