Zgoda na poszerzenie programu lekowego

Resort zdrowia podjął pozytywną decyzję w sprawie poszerzenia programu lekowego “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” o drugi lek (Xtandi – enzalutamid).

Jak informuje w piśmie pani Izabela Obarska, aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu wprowadzenie na listę leków refundowanych programu lekowego, który zawierałby zapisy odnoszące się do zasad refundacji dla obu leków: enzalutamidu oraz octanu abirateronu.

Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia w najbliższym czasie porozumie się z producentem leku Zytiga (octan abirateronu), tak aby od 1 listopada br. w programie lekowym były już oferowane pacjentom z nowotworem prostaty dwa leki do wyboru. Liczymy również, że rozmowy pomiędzy producentem trzeciego leku o nazwie Xofigo (dichlorek radu 223) a Ministerstwem Zdrowia, zostaną wznowione jeszcze w tym roku.

Pin It on Pinterest