Nowe leki w programach lekowych

Programy lekowe zostały stworzone z myślą o chorych, dla których istnieją leki ze znaczącą efektywnością terapeutyczną, jednak są one kosztowne i państwo chce mieć szczególną kontrolę nad ich wykorzystaniem.

W ramach programu wyłącznie pacjenci spełniający określone kryteria mają szansę na otrzymanie potrzebnego leczenia. I część potrzebujących bywa wykluczona. Kwestią sporną pozostaje włączanie nowych leków. Ostatnie utrudnienie wynika z obowiązujących regulacji prawnych.

Nowy lek, aby móc znaleźć się w programie musi uzyskać decyzję administracyjną o objęciu refundacją w ramach programu lekowego. Integralną częścią takiej decyzji jest dołączany do niej opis programu lekowego uwzględniający ten lek. Obecne rozwiązania prawne przewidują, że opis programu lekowego powstaje po raz pierwszy przy okazji wydawania decyzji dla pierwszego z leków w danym programie.

Dopuszczenie nowego leku do danego programu lekowego wymaga najpierw wyrażenia na to zgody przez wszystkie podmioty, które już posiadają decyzję o objęciu ich leku refundacją w ramach programu lekowego. Może to potencjalnie powodować dwa istotne problemy utrudniające pacjentom dostęp do świadczeń. Po pierwsze skazywać pacjentów na niedostępność innowacyjnych leków w przypadku problemów z uzyskaniem zgody od podmiotów już posiadających leki w programie. Ponadto podmioty takie mogą zgłaszać różne modyfikacje i własne poprawki do zmiany opisu programu lekowego co spowoduje przeciąganie się procesu włączenia nowego leku i udostępnienia go pacjentom. Trudno się dziwić, ponieważ wcześniej latami zabiegają o refundację dla swoich leków.

Aktualnym przykładem takiego problemu może być sytuacja opisana w piśmie Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia do Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” z 29 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie zrzeszające osoby chore na raka gruczołu krokowego od dłuższego czasu oczekiwało na włączenie do programu lekowego nowego leku. Podmiot, który już posiadał decyzję o objęciu refundacją nie zgodził się na kształt programu zaproponowany przez MZ. W Ministerstwie trwają jednak prace nad uzgodnieniem stanowisk z producentami leków.

Ministerstwo Zdrowia zdaje sobie sprawę z problemu. W tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej padła propozycja uelastycznienia systemu przez usunięcie z indywidualnych decyzji refundacyjnych całego programu oraz wskazania indywidualnych warunków stosowania.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Pin It on Pinterest