List do Konstantego Radziwiłła

Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia “UroConti”, skierował list do Ministra Zdrowia w sprawie zakończenia procesu uzgodnień programu lekowego i spowodowanie, by od 1 listopada były dostępne w tym programie nowe leki, zarówno lek Xtandi jak i octanem abirateronu.

W imieniu polskich pacjentów zmagających się na co dzień z zaawansowanym rakiem prostaty, Bogusław Olawski serdecznie podziękował za zrozumienie i wysłuchanie apeli o rozszerzenie wachlarza możliwości terapeutycznych o nowy lek. Z Ministerstwa Zdrowia nadeszła informacja, że “po zapoznaniu z całością zebranej dokumentacji Minister Zdrowia podjął pozytywne rozstrzygnięcie, w którym lek Xtandi (enzalutamid) ma być stosowany we wspólnym programie lekowym z dotychczas stosowanym octanem abirateronu (…)”.

Jednak radość pacjentów nie trwała długo, bo mimo pozytywnej decyzji ministerstwa, lek nie będzie refundowany od 1 września, ponieważ “podmiot odpowiedzialny, posiadający pozwolenie na dopuszczanie do obrotu leku Zytiga (octan abirateronu)”, czyli firma Janssen Polska przedstawił wiele zastrzeżeń i pytań. Lek Xtandi kosztuje nawet 8 000 – 15 000 zł miesięcznie (zakup w szpitalu lub aptece) i dla dla wielu osób i ich rodzin każdy kolejny miesiąc zwłoki oznacza ogromne wyrzeczenie.

Stowarzyszenie nie chce ryzykować, że na kolejnej liście 1 listopada br. nadal nie będzie drugiego leku. Dlatego zwróciło się do firmy Janssen Polska z pismem, żądając wyjaśnienia motywów ich działania.

Po wielomiesięcznej batalii o poszerzenie w/w programu lekowego przedstawiciele Sekcji Prostaty czują, że zostały wyczerpane już wszystkie inne możliwości. Dlatego zwrócili się do Ministra Jerzego Radziwiłą z prośbą o pomoc i pośrednictwo w zorganizowaniu mediacji w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z udziałem kompetentnego przedstawiciela Ministerstwa oraz przedstawicieli obydwu producentów.

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” deklaruje gotowość do uczestnictwa w takim spotkaniu. Dobrze by było, by ze strony pacjentów wziął w nim udział także pan Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie, który z racji swojej choroby, wykształcenia i doświadczenia może być pomocny w tym spotkaniu. Pomoże to w osiągnięciu kompromisu i pozytywnym rozwiązaniu problemu ograniczeń w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych leków na zaawansowanego raka prostaty.

Pin It on Pinterest