Pacjenci walczą o nowy lek na raka prostaty

Pacjenci z Sekcji Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” skarżą się, że producent jedynego refundowanego leku na zaawansowaną postać nowotworu prostaty nie wyraża zgody na rozszerzenie programu lekowego o drugi lek.

Ministerstwo Zdrowia z kolei uważa, że nie ma narzędzi, które mogą wpłynąć na rozwiązanie problemu. Sytuacja wydaje się patowa, jednak rozwiązanie podpowiadają sami pacjenci.

Sprawa ciągnie się od sierpnia, kiedy to minister zdrowia podjął decyzję, zgodnie z którą nowy lek (enzalutamid) miał być stosowany we wspólnym programie lekowym z dotychczas stosowanym octanem abirateronu. Pacjenci z sekcji prostaty Stowarzyszenia UroConti dowiedzieli się o tym z pisma resortu, jednak w tym samym piśmie przeczytali również, że to podmiot odpowiedzialny, firma Janssen, posiadający pozwolenie na dopuszczanie do obrotu pierwszego leku (octanu abirateronu), nie wyraża zgody na zaproponowany przez resort kształt programu lekowego. A taka decyzja podmiotu odpowiedzialnego oznacza brak poszerzenia opcji terapeutycznych. Zdaniem resortu zdrowia “(…) możliwość dalszego procedowania zmian w treści programu jest zależna od dobrej woli podmiotu odpowiedzialnego właściwego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla danego leku (…)”.

Stanowisko producenta pacjenci poznali z mediów. Dowiedzieli się, że jeśli chodzi o poszerzenie programu lekowego “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” o drugi lek, to “firma Janssen jest w trakcie rozmów z Ministrem Zdrowia”, natomiast przede wszystkim ma na uwadze wypracowanie rozwiązań, które zapewnią pacjentom leczenie raka prostaty na wcześniejszych jego etapach “a nie tylko poprzez wprowadzanie innych leków w tej samej linii leczenia”.

Na pismo z prośbą o mediacje wysłane do ministerstwa pacjenci nie dostali odpowiedzi. Zdaniem resortu zdrowia, “Minister Zdrowia nie został wyposażony przez ustawodawcę w narzędzia, które umożliwiałyby wpłynięcie na wolę podmiotu odpowiedzialnego (…) co wstrzymuje możliwość podjęcia dalszych działań, zmierzających do zmiany treści programu “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”.

Pacjenci jednak wiedzą jak rozwiązać problem. Wystarczy wprowadzić drugi lek w ramach osobnego programu lekowego i nie będzie trzeba czekać na “dobrą wolę podmiotu odpowiedzialnego właściwego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Kolejna nowelizacja listy leków refundowanych będzie ogłoszona już 1 listopada.

Więcej informacji: Bogusław Olawski – Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”, tel. 691 794 545, e-mail: krakow@uroconi.pl.

Źródło: www.zdrowie.wprost.pl

Pin It on Pinterest