Interpelacja nr 16958

Poseł Jerzy Kozłowski złożył do Ministra Zdrowia Interpelację w sprawie braku dostępu pacjentów, cierpiących na nowotwór gruczołu krokowego, do nowoczesnego leczenia.

W interpelacji powołał się na prośbę o pomoc, z którą zwróciło się do niego Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” w sprawie braku dostępu pacjentów, cierpiących na nowotwór gruczołu krokowego, do nowoczesnego leczenia.

W sierpniu bieżącego roku, Minister Zdrowia podjął decyzję, że lek Xtandi (enzalutamid) ma być stosowany we wspólnym programie lekowym po chemioterapii z dotychczas stosowanym octanem abirateronu. Jednak podmiot odpowiedzialny, firma Janssen, posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Zytiga (octan abiretaronu), nie wyraził zgody na zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia kształt programu lekowego. Takie stanowisko tej firmy, zdaniem Stowarzyszenia “UroConti”, uniemożliwiło poszerzenie opcji terapeutycznych pacjentom, co oznacza, że możliwość dalszego procedowania zmian w treści programu lekowego jest zależna od podmiotu odpowiedzialnego . Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” obawia się, że podoba sytuacja może mieć miejsce w przypadku kolejnego leku, dichlorku radu-223, który jest już w Ministerstwie procedowany przy wymienionym na wstępie schorzeniu.

Poseł Kozłowski zadał w interpelacji Ministrowi Zdrowia pytania:

  • Jaki jest aktualny stan wprowadzania zmian w programie “Leczenie opornego na kastrację nowotworu gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”?
  • Czy istnieje rozwiązanie, które umożliwiałoby uniezależnienie się od podmiotu odpowiedzialnego, przy zmianie w wyżej wymienionym programie lekowym?

Pin It on Pinterest