Nowa lista refundacyjna

Minister Zdrowia, 25 października 2017 r. wydał obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujących od 1 listopada 2017r.

Lista została poszerzona o dwa leki: enzalutamid oraz dichlorek-radu 223. Obydwa leki znalazły się na liście refundacyjnej w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐10 C‐61)" Dzięki tym zmianom, pacjenci z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, będący po chemioterapii, będą mieli dostęp do trzech substancji: enzalutamidu, dichlorku radu 223 oraz octanu abirateronu.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia/

""


Pin It on Pinterest