Organizacje pacjenckie u Rzecznika PP

6 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta gościł przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych na spotkaniu inaugurującym podjęcie wspólnych działań nad wsparciem pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje propozycje współpracy z organizacjami, obejmujące zarówno działania legislacyjne jak i wsparcie informacyjno-promocyjne organizowanych przez obie strony przedsięwzięć. Spotkanie stanowiło także okazję do wymiany informacji, poglądów i spostrzeżeń związanych z przestrzeganiem praw pacjenta.

Na spotkaniu Stowarzyszenie "UroConti" reprezentowała Teresa Bodzak, Przewodnicząca Sekcji Pęcherza.

Prezentacja Rzecznika Praw Pacjenta

""

fot. Teresa Bodzak

Pin It on Pinterest