Odpowiedź na interpelację nr 16958

W Ministerstwie Zdrowia toczyły się postępowania w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego: Xtandi (enzalutamid), Xofigo (dichlorek radu Ra-223) oraz poszerzenia wskazań do stosowania leku Zytiga (octan abirateronu) o pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
Minister Zdrowia pozytywne odniósł się do objęcia refundacją wszystkich powyższych produktów leczniczych. Na liście leków refundowanych produktów leczniczych, od 1 listopada 2017 roku znalazły się Xtandi oraz Xofigo, a także poszerzeniewskazania dla leku Zytiga.

Pełna treść odpowiedzi

Pin It on Pinterest