Uwagi UroConti do projektu MZ

Podkreślając radość ze zwiększenia limitu ilościowego na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, o co Stowarzyszenie Osób z NTM ,UroConti apelowało od początku od 10 lat, jednocześnie zwróciło uwagę na brak jakiegokolwiek wzrostu limitu cenowego. Oznacza to, że aktualnie obowiązujące limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedna sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101 rozporządzenia) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za jedną sztukę.

Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk wkładek anatomicznych, a sama refundacjaw kwocie 77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pacjentów pozostałych pozostanie bez zmiany.

Wielokrotnie informowaliśmy, że limity cenowe są zaniżone w stosunku do cen rynkowych najczęściej używanych środków absorpcyjnych, takich jak majtki chłonne i pieluchomajtki i że nie były podnoszone od 18 lat! Trudno więc zrozumieć dlaczego podnosząc limit ilościowy z 60 do 90 sztuk nie podnosi się jednocześnie limitu cenowego.
Dlatego jeszcze raz doceniając intencje, Stowarzyszenie UroConti zwraca się z prośbą o rozważenie jakiegokolwiek zwiększenia poziomu limitu cenowego. Trudno także oprzeć się wrażeniu, że temat zwiększenia limitów na środki absorpcyjne nie został przez MZ rzetelnie potraktowany. Trudno inaczej to nazwać czytając treść uzasadnienia, w którym pojawia się jedynie jedno zdanie brzmiące: „Zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne w lp. 100 i 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc”.

Pełna treść uwag

Pin It on Pinterest