Dyrektor DPL – Izabela Obarska odwołana

Izabela Obarska została odwołana ze stanowiska dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Funkcję tę pełniła od stycznia 2016 roku.

W trakcie dwóch lat jej urzędowania Departament Polityki Lekowej doprowadził do zniesienia wymogu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji leków zawierających substancję czynną o nazwie solifenacyna w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego.

– Stowarzyszenie UroConti, po raz pierwszy od wielu lat, gdy dyrektorem departamentu była pani Izabela Obarska, odczuło konkretne działania podjęte wobec postulowanych przez nas zmian. Zniesienie wymogu badania urodynamicznego po ponad 6-letniej batalii z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia było dla nas prawdziwym przełomem. Mamy nadzieję, że zmiana na stanowisku dyrektora DPL przyniesie nam dalszy postęp wobec realizacji naszych postulatów – powiedziała Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti.

Podczas urzędowania dyrektor Obarskiej ogłoszono nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2017r. Poszerzyło ono grupę osób uprawnionych do przepisywania zleceń na refundowane środki chłonne. Od 1 czerwca 2017r. lekarze ginekolodzy, lekarze medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych, a także pielęgniarki z II stopniem specjalizacji mogą wypisywać samodzielnie zlecenia na środki absorpcyjne.

Od 1 listopada 2017 r. poszerzono także listę leków refundowanych w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐10 C‐61)" o dwa nowe leki: enzalutamid oraz dichlorek-radu 223.

– Nasze środowisko długo zabiegało walczyło, by na liście leków refundowanych znalazły się te leki. Pomoc Dyrektor Obarskiej, sprawiła, że dzięki tym lekom, pacjenci z zaawansowanym rakiem prostaty mają dostęp do nowoczesnego leczenia trzema substancjami: dwoma nowym lekami oraz octanem abirateronu. Niestety, po drodze pojawił się zapis zakazujący sekwencyjności, który tak naprawdę uniemożliwił wielu z nich korzystanie z tej refundacji. Mamy nadzieje, że minister wraz z nowym dyrektorem szybko to poprawi – powiedział Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM.

Nowym dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia została Iga Lipska.

Pin It on Pinterest