W sprawie świadczeń gwarantowanych

Stowarzyszenie UroConti przesłało do Ministra Zdrowia w ramach konsultacji społecznych opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Stowarzyszenie UroConti podziękowało za dodanie neuromodulacji krzyżowej do listy świadczeń gwarantowanych dla pacjentów cierpiących na nadreaktywność pęcherza moczowego oraz niedoczynność mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej.

Neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od ponad 20 lat z powodzeniem stosowaną na całym świecie, która umożliwia całkowite ustąpienie nietrzymania moczu lub znaczne zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu i liczby mikcji. Neuromodulacja jest brakującym, istotnym elementem w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego. Szczególnie istotny jest fakt, że neuromodulacja krzyżowa będzie dostępna dla osób z ciężkimi postaciami nietrzymania moczu, dla których niestety system refundacji oferuje absolutnie niewystarczającą ilość środków absorpcyjnych.

Stowarzyszenie wyraziło także poparcie dla wprowadzenia operacji z wykorzystaniem robotów medycznych, które będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zapewnią dostęp do najnowocześniejszych zabiegów, tak jak to ma miejsce od wielu lat w innych krajach Unii Europejskiej.

Pełna treść listu

Pin It on Pinterest