Jak efektywnie współpracować

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podczas konferencji 14 lutego przez Narodową Radę Rozwoju pt. "Nic nowego o nas bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system zdrowia w Polsce" określił priorytety współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Najważniejsze z nich to wspólne prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określenie roli organizacji pozarządowych w systemie, w tym stworzenie rady opiniodawczo-doradczej, która wyznaczy kierunki działań urzędu Rzecznika.

Podczas spotkania w Belwederze zostały zaprezentowane zagraniczne doświadczenia w zakresie możliwości i sposobu uczestnictwa przedstawicieli pacjentów w procesach decyzyjnych w budowaniu systemu ochrony zdrowia. Zaproszeni przedstawiciele z instytucji Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Goście oraz eksperci omawiali rozwiązania międzynarodowe w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie uczestniczył w dyskusji podczas której analizowano zalety i wady zagranicznych rozwiązań oraz oceniano możliwość ich przeniesienia na grunt polski.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti bierze aktywny udział w tej dyskusji, a także jest zaangażowane w wiele projektów mających usprawnić procesy decyzyjne dotyczące ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: www.rpp.gov.pl

Pin It on Pinterest