UroConti przygląda się nokturii

Nokturia, lub konieczność oddawania moczu w nocy, jest powszechnym problemem zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Badania dowiodły, że dotyka on ponad połowę osób powyżej 50-go roku życia, budząc co najmniej raz każdej nocy i uniemożliwiając spokojny sen.

Schorzenie to zazwyczaj spowodowane jest dysproporcją pomiędzy dużą ilością moczu produkowanego przez nerki a pojemnością pęcherza. W 60% – 80% przypadków powodem nokturii jest nocna poliuria polegająca na zwiększonej produkcji moczu w godzinach nocnych.

Nokturia jako schorzenie

Organizm reguluje produkcję moczu przez uwalnianie z przysadki mózgowej hormonu antydiuretycznego, zwanego również wazopresyną. W nocy poziom wazopresyny wzrasta i dzięki temu produkcja moczu spada do około jednej trzeciej ilości moczu dziennego. Mniejsza ilość moczu produkowanego w nocy powinna zapewnić możliwość przespania całej nocy, bez konieczności opróżnienia pęcherza podczas snu. U większości pacjentów z nokturią średnia ilość moczu produkowanego w czasie nocy jest większa od pojemności pęcherza moczowego, wskazując na nocną poliurię. Nadreaktywność pęcherza, zmniejszona objętość pęcherza czy łagodny rozrost stercza to inne ze schorzeń, którym towarzyszy nokturia.
Ustalono, że nokturia jest drugim co do częstości powodem zaburzeń snu. Według ostatnich danych około 40 milionów dorosłych w Europie regularnie budzi się w nocy, aby skorzystać z toalety.
Nieleczona nokturia nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie i jakość życia, ale także obniża efektywność i produktywność w ciągu dnia.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie nokturii przy pomocy desmopresyny jest jedyną opcją farmakoterapii posiadającą najwyższy stopień rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
– Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości informację, iż do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wpłynął wniosek z Ministerstwa Zdrowia zlecający przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa AOTMiT dla leku Noqturina (desmopresyna) i zgłosiliśmy gotowość Stowarzyszenia "UroConti" do konsultacji przy opiniowaniu wniosku na pierwszy lek dla dorosłych w tym schorzeniu.– oznajmia Teresa Bodzak.

Pin It on Pinterest