Interpelacja nr 20480

Poseł Jerzy Furgo zgłosił do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie podniesienia limitów na refundowane środki absorpcyjne.

W dniu 3 marca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowelizacja zwiększyła limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie.

Do tej pory osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych miesięcznie przy 30-procentowej dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł. Z kolei osoby z chorobą nowotworową miały prawo 100-procentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych przy limicie cenowym 77 zł.

Od 3 marca limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne zwiększył się z 60 do 90 sztuk miesięcznie.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedną sztukę, a dla pacjentów pozostałych z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych, a sama refundacja się nie zmieni.

Jednocześnie – w ślad za zmianą limitu ilościowego – nie nastąpiła zmiana limitu cenowego, a on nie odzwierciedla aktualnego komercyjnego stanu ceny jednostkowej produktów, aktualnie dobre jakościowo pieluchomajtki o dużym rozmiarze kosztują ponad 3 zł za sztukę
Poseł Furgo zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem:
Czy podejmie Pan działania zmierzające do urealnienia limitów refundowanych środków absorpcyjnych?

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest