Dichlorek radu (Xofigo) – przeciwskazania

Firma Bayer AG w porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków (EMA) I Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przekazała informacje na temat stosowania dichlorku radu. Lek Xofigo został zarejestrowany do stosowania w leczeniu mężczyzn z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego.

• Stosowanie leku Xofigo w połączeniu z octanem abirateronu i predniozolonem jest obecnie przeciwskazane.
• Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności leku Xofigo w połączeniu z antagonistami receptorów androgenowych II generacji, takich jak enzalutamid (Xtandi).
• Należy Xofigo i antyandrogenu Zytiga oraz prenizolem/ prednizpolonem i zweryfikować obecną terapię pacjenta.
• Analiza wstępna wykazała zwiększone ryzyko zgonu i złamań u pacjentów otrzymujących dichlorek radu-223 (Xofigo) w połączeniu z octanem abirateronu (Zytiga) i prednizonem/ prednizolonem (badanie 15396/ ERA).

Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel. 22 49 21 301, faks 22 49 21 309
e-mail: nl@urpl.gov.pl

Pin It on Pinterest