Interpelacja nr 21035

Interpelacja jest odpowiedzią na prośbę rodziców dzieci z niepełnosprawnością, którzy prosza o interwencję w sprawie zmiany zasad refundowania tzw. cewników zewnętrznych (pieluchomajtki, podkłady). Jak informują od marca br. została zmniejszona refundacja na pieluchy dla dzieci z niepełnosprawnością. Zmiany zapowiadane prze MZ, miały zapewnić , by osoby wychowujące dzieci z niepełnosprawnością zostały objęte lepszą opieką, a jest wręcz przeciwnie. Ustawa „Za życiem” miała wspierać rodziny, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością.

Zamiast zmniejszać powinno się zwiększyć ilość refundowanych pieluchomajtek, bo 60 szt to jak wskazują rodzice jest stanowczo za mało – 2 szt/ dzień. Dla tych rodzin liczy się każda złotówka, dlatego rodzice dzieci niepełnosprawnych chcą wiedzieć czy możliwe jest przywrócenie poprzednich zasad refundacji lub czy jest szansa aby została zwiększona ilość refundowanych pieluchomajtek.


Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4A414ABD&view=6

Pin It on Pinterest