Zapytanie nr 7108

Państwo nie wspiera rodzin dzieci niepełnosprawnych, a nawet zabiera im to co miały. Od 3 marca roku bieżącego opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością muszą płacić więcej za pieluchy, co jest wynikiem podpisanego przez Ministra Zdrowia 18 stycznia rozporządzenia. Rodzice dopłacą po ok. 35 zł za te środki higieniczne. Limit, jaki jest refundowany przez państwo jest i tak niewystarczający – to 90 sztuk pieluch na miesiąc – aby zapewnić prawidłową higienę, rodzice pozostałe pieluchy muszą dokupić je z własnych środków. Rodzice dzieci niepełnosprawnych proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
Jaka jest pomoc od państwa, kiedy rodzic musi dopłacać do tak podstawowych środków?
Dlaczego została zmieniona kwota refundacji na pieluchy?
Czy te zmiany, to rzeczywiście wsparcie niepełnosprawnych i ich rodzin?


Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10C410DA&view=6

Pin It on Pinterest