Apel pacjentów urologicznych

Podczas 48. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach odbyła się sesja pacjentów urologicznych. Pacjenci podpisali się też pod apelem do Ministra Zdrowia o pilne zajęcie się tymi obszarami polskiej urologii, które wymagają zmian.

W ramach sesji pacjentów urologicznych omówione zostały interdyscyplinarne standardy postępowania w schorzeniach dolnych dróg moczowych i uroonkologii. Wzięli w niej udział eksperci z obu dziedzin, w tym zaproszeni przez Polskie Towarzystwo Urologiczne goście reprezentujący inne dyscypliny lekarskie. Przedstawiciele środowiska pacjentów wypełnili całą salę. Byli wśród nich reprezentanci Stowarzyszenia UroConti, Stowarzyszenia Gladiator, Fundacji Helpful Hand, Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Fundacji Rak Prostaty i Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Poszerzenie listy świadczeń o nowoczesne technologie lekowe do istniejącego już programu leczenia raka nerki o dwie substancje czynne – niwolumab oraz cabozantynib to rzeczywiście krok naprzód, biorąc pod uwagę długoletnie starania Stowarzyszenia „Gladiator” o te terapie. Pozwoli to na wydłużenie czasu przeżycia oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów uroonkologicznych.
Jednak nie wszystkie problemy, z którymi na co dzień muszą się zmagać pacjenci, zostały rozwiązane. Dlatego został wystosowany apel do resortu zdrowia.

Wśród najważniejszych postulatów środowiska uczestnicy sesji pacjenckiej wymienili między innymi:

  • umożliwienie im udziału w gremiach wyznaczających kierunki polityki zdrowotnej;
  • urealnienie wyceny zabiegów urologicznych co najmniej do wysokości tych osiąganych w radioterapii;
  • finansowanie nowoczesnych procedur diagnostycznych w urologii onkologicznej;
  • dalsze poszerzenie dostępu do refundowanych nowoczesnych terapii, które nie tylko wydłużają życie, ale także poprawiają jego jakość (np. w leczeniu nowotworu prostaty przed chemioterapią)
  • zwiększenie dostępu do środków absorpcyjnych i cewników.

Podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Pacjenta, która w lutym tego roku odbyła się w Belwederze, minister Szumowski powiedział, że bez pacjentów istnienie Ministerstwa Zdrowia nie ma sensu. Pacjenci zgromadzeni na sesji pacjentów urologicznych podczas Kongresu PTU mają nadzieję, że to nie tylko puste słowa.

Pełna treść apelu

Pin It on Pinterest