WCW 2018 (18.06. – 24.06.18.)

World Continence Week (WCW) – Światowy Tydzień Kontynencji to doroczna inicjatywa opracowana i zarządzana przez World Federation of Incontinence Patients (WFIP), która w tym roku będzie miała miejsce w różnych miejscach na świecie w dniach 18-24 czerwca.

Ta globalna inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości na temat chorób pęcherza, bólu miednicy i innych chorób, które mają ogromny wpływ na życie borykających się z nimi pacjentów i ich opiekunów.

Polskie obchody Światowego Dnia Kontynencji zwieńczy Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", zatytułowana "NTM 2018 – GDZIE JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY?", która odbędzie się 25 czerwca 2018 roku od godz. 11:00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

Konferencja będzie nie tylko podsumowaniem tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji, ale też okazją do poważnej debaty na temat polityki państwa wobec osób z chorobami układu moczowo-płciowego oraz standardów leczenia nietrzymania moczu i profilaktyki NTM.

Wśród zaproszonych na konferencję osób znajdą się lekarze różnych specjalizacji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pacjenckich i pozarządowych, jak również przedstawiciele mediów.

Program konferencji

Pin It on Pinterest